Pojištění domácnosti

Ochráníme Váš movitý i nemovitý majetek nejenom před rozsáhlými škodami způsobenými záplavami či požáry a jinými živly, ale i před běžnými škodami zapříčiněnými například vodou unikající z prasklého potrubí.